9Namo.com

Siam Niramit Bangkok : Songkran Festival 2016

สยามนิรมิต กรุงเทพ นำเสนอส่วนหนึ่งของขบวนแห่ในงานชุ่มฉ่ำสงกรานต์ ตามแบบฉบับสงกรานต์พระประแดง และขบวนแห่หงส์-ธงตะขาบ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สยามนิรมิต ขอสืบสานและร่วมรักษาประเพณีการต้อนรับปีใหม่ โดยนำเสนอประเพณีของชาวไทย-มอญ จากพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จุดเด่นของเทศกาลคือขบวนแห่หงส์-ธงตะขาบ ที่ชาวบ้านจะช่วยกันทำธงตะขาบขนาดใหญ่เข้าร่วมขบวนแห่ ไปยังวัดเพื่อแขวนไว้บนเสาหงส์ เป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการสร้างความสามัคคี Phra Padaeng Songkran Festival, and Thai- Raman Flag Parade In order to promote and celebrate Songkran, the Thai New Year, Siam Niramit brings to you Phra Padaeng Songkran Festival from Samut Prakan Province. Highlight